Kościół Kairos

Witaj w Kościele

Potrzebujesz modlitwy, napisz!

Bóg ma plan dla Ciebie

Wierzymy, że Bóg postawił nas w tym miejscu i tym czasie. Wierzymy że dał nam autorytet, abyśmy mieli wpływ na to miasto. Wierzymy, że dzięki Jego działaniu będziemy oglądać zbawionych, uzdrowionych i wolnych ludzi, których przemienione życie będzie przemieniać innych. Chcemy widzieć pewnych siebie, silnych mężczyzn, oraz silne i odważne kobiety, które znają swój cel i przeznaczenie w Królestwie Bożym. Chcemy widzieć młodych ludzi, którzy szukają Boga i podążają za Nim całym sercem. Chcemy widzieć dzieci wzrastające w poznawaniu bezwarunkowej, niewyczerpanej Bożej miłości

KAIROS jest także dla Ciebie – wejdź w Boży czas!

Nadchodzące wydarzenia

kwiecień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej

Możesz zasiać

Hojność jest naszym przywilejem, ponieważ Jezus był najpierw hojny wobec nas.

Skorzystaj z modlitwy

On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście uzdrowieni.

outbreak-4521431_1920

Możesz zasiać

Hojność jest naszym przywilejem, ponieważ Jezus był najpierw hojny wobec nas.

hands-4114905_1920

Skorzystaj z modlitwy

On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście uzdrowieni.